ویدیو دَسَندازبند(من طراحم)

موزیک ویدیو دَسَندازبند برای طراحان: دَسَندازبند طی یک هفته این موزیک ویدیو را آماده کردند تا به همایش من طراحم برسه.

ویدیو دَسَندازبند(استارت آپ)

ویدیو دَسَندازبند برای کسانی که استار آپ داشتن ، دارن یا میخوان راه بندازن لازمه بدونن چه راهی پیش روشونه.